#

'Kalite kimse bakmadığında da doğru olanı yapmaktır'

Riskleri azaltmanıza, kuruluşunuzun kalitesini iyileştirmenize ve müşterilerinizin daha memnun olmasına olanak tanır. TRTEST gibi bağımsız bir kuruluş, bunun bu şekilde devam etmesini sağlar. 

TURQUM® Belgelendirmesi, verimlilik artışı sağlar. Faaliyetleriniz daha kapsamlı, daha verimli ve daha iyi kontrol edilebilir hale gelir. Belgelendirme, şirketinizdeki süreçlerin doğruluğunu teyit eder. Hizmet ve ürünlerinizin kalitesini artırmaya yönelik sürekli ve sistematik geri besleme sağlar.

TURQUM® Belgelendirmesi güvenilirlik kazandırır. Belgelendirme, yetkili makamların size güvenmesinde yardımcı olur.