Skip to content

Ücretlendirme

Ürün uygunluk sertifikası almak üzere OAİB’ye başvuru yapan üreticilerden alınacak ücretlerin türleri ve miktarları aşağıda belirtilmiştir:

 

¨            Başvuru ve Doküman İnceleme Ücreti: Üreticinin başvuru sırasında teslim etmekle yükümlü olduğu, başvuru işlemlerinin yapılabilmesi ve belgelerinin incelenmesi için üreticiden başvuru sırasında alınan ve hiçbir surette iade edilmeyen ücrettir.  Başvuru ve doküman inceleme ücreti Tablo-1’de belirtilmiştir.

¨            Denetim Ücreti: İlk Belgelendirme, Takip, Gözetim, Adres Değişikliği, Kapsam Değişikliği vb. gibi denetimlerin her biri sırasında alınan ücrettir. Bu ücret, denetim elamanlarının sayısı ve denetim süresi esas alınarak belirlenir. Denetim ücreti, her bir denetim türü için Tablo-1’de belirtilmiştir.

¨            Belge Kullanım Ücreti: Ürün Uygunluk Sertifikası’nın kullanımı karşılığı her yıl için alınan ücrettir. Belgenin askıya alındığı durumlarda askı süresini kapsayan süre için bu ücret tahsil edilmez. Belgenin iptal edilmesi durumunda ise, belgenin iptaline kadar olan kullanım süresinin ücreti alınır. Belge kullanım ücreti Tablo-1’de belirtilmiştir.

¨            Ek Belge Ücreti: Ürün Uygunluk Markası almaya hak kazanan üreticiye bir adet Türkçe ve 1 adet İngilizce (Talep olması halinde Fransızca) sertifika ücretsiz olarak verilir. Üreticinin, bu sertifikanın orijinaliyle aynı olan Türkçe veya İngilizce kopyalarından herhangi birini istemesi halinde ek belge ücreti alınır. Ek belge ücreti Tablo-1’de belirtilmiştir.

¨            Takip Denetimi Ücreti:

¨            Diğer Ücretler:

  • Ürün Uygunluk Belgelendirme Faaliyetleri kapsamında 3. taraf laboratuarlarda yapılan muayene, deney ve/veya uygunluk belgelendirme hizmetleri ücretleri. (üretici tarafından ödenir).
  • Ürün Uygunluk Belgelendirme Faaliyetleri’nde ihtiyaç duyulacak diğer hizmet ücretleri.

Ücret Türü

Ücret

Başvuru ve Doküman İnceleme Ücreti

100,00 TL

Denetim Ücreti [1]

(İlk Belgelendirme, Takip, Gözetim, Adres Değişikliği, Kapsam Değişikliği vb.)

Denetçi: 400 TL / Gün, (kişi başı)

Teknik Uzman: 300,00 TL / Gün, (kişi başı)

Yıllık Belge Kullanım Ücreti

800,00 TL / Yıl

Ek Belge Ücreti

(Yeni kopya hazırlandığında)

50,00 TL / Belge

Diğer

(3. Taraf deney/muayene vb.)

Üretici tarafından ödenecektir.

 [1] Denetim Ekibinin denetimle ilgili olarak şehir içi gidiş-dönüş ulaşım masrafları (havaş bileti, taksi vb) toplam 100,00 TL’yi geçmemesi ve belgelenmesi suretiyle OAİB tarafından karşılanacaktır. Denetim Ekibinin yol ve konaklama masrafları, Makine ve Aksamları İhracatçıları Bütçesinden karşılanır.

Yazdır Kaydet
Üye Girişi