Skip to content

Yürütme Komitesi (YK)

Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyeti kapsamında BTYDK politikalarını uygulamak, Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğini ve Komiteler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla Yürütme Komitesi oluşturulmuştur.

 • Komitelerden çıkan nihai kararları bilgilendirme amaçlı olarak Bilim ve Teknik Yüksek Danışma Kurulu(BTYDK)’na sunmak,
 • BTYDK toplantısında Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak üretilen politikalar ile sistemin işleyişine ilişkin görüş ve tavsiyeleri ilgili komitelere iletmek,
  YK’nın başlıca görevleri arasındadır.

Yürütme Komitesi (YK)

 •  
  1. OAİB Genel Sekreteri
  2. OAİB Genel Sekreter Yardımcısı (Makine Markalandırma Şubesi’nden sorumlu)
  3. BTYDK

Temsilcisi olmak üzere 3 üyeden oluşur.

Yazdır Kaydet
Üye Girişi