Skip to content

Makine Şube Müdürlüğü (MŞM)

Ürün Uygunluk Belgelendirme dokümantasyonunu hazırlamak ve kayıtlarını tutmak belgelendirme faaliyetlerini Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütmekten sorumlu, OAİB içerisinden oluşturulmuş şubedir.

Makine Markalandırma Şubesi’nin görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • BTYDK görüşleri doğrultusunda, Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili tüm dokümanları hazırlamak, kontrolünü ve revizyonunu yapmak,
 • Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili üreticilere ve diğer ilgili taraflara bilgi vermek,
 • Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetlerinde ilgili tanıtım faaliyetlerine katılmak ve gerekli organizasyon işlerini yapmak,
 • Denetim ekibini oluşturarak Yürütme Komitesi’ne sunmak
 • Denetçilerin çalışma programlarını belirleyerek Yürütme Komitesi’ne sunmak,
 • Gerektiğinde denetim ekibinde yer almak,
 • Ürün Uygunluk Belgelendirme ile ilgili tüm üretici dokümanlarını arşivlemek ve kontrolünü sağlamak.
 • Üreticiye başvuru dokümanlarını vermek ve başvuru kabulünü yapmak, kayıt etmek.
 • Başvuru dokümanlarını incelemek ve eksik doküman tespiti yapmak.
 • Ürün Uygunluk Sertifikasını üreticiye göndermek.
 • Oluşabilecek değişiklikleri (adres, kapsam vs.) inceleyerek görüş hazırlamak.
 • Üreticilerin Ürün Uygunluk Markası kullanımını izlemek.
 • Yürütme Komitesi adına TS EN 45011 standardının gerekleri doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini oluşturmak, uygulamak, dokümantasyonu hazırlamak,
 • Denetçi/Teknik Uzmanın belgelendirme kuralları, Ürün Uygunluk Şartnameleri, denetim teknikleri konusunda bilgilendirilmesi için eğitimler organize etmek,
 • Üreticilerin Belgelendirme esasları hakkında bilgilendirilmesine yönelik eğitim programları düzenlemek,
 • Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalarda  sekreterya görevini yapmak,

 

OAİB Makine Markalandırma Şubesi,

 • Şube Müdürü,
 • Şefi,
 • Raportör ve Raportör Yardımcısı,
 • İdari Memur

kadrolarından oluşmaktadır.

Yazdır Kaydet
Üye Girişi