Skip to content

Bilim ve Teknik Yüksek Danışma Kurulu (BTYDK)

Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetinin uygulanması, sürdürülebilirliği ve işleyişiyle ilgili değişiklikleri değerlendiren, belgelendirme politikaları ve hedefleri hakkında OAİB’ye görüş ve tavsiye veren Danışma(istişare) kuruludur.

BTYDK, Başkan dahil 10 üyeden oluşur ve 3 yıl süre ile atanır. Bilim ve Teknik Yüksek Danışma Kurulu üyelerine, Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunun aldığı karar üzerine OAİB karar verir.

Bilim ve Teknik Yüksek Danışma Kurulu aşağıdaki temsilcilerden oluşur; 

 • Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Genel Sekreteri
 • Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu temsilcisi,
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcisi,
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) temsilcisi,
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası temsilcisi,
 • Üniversite temsilcisi,
 • Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği üyesi firma temsilcisi
 • T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi,
 • Türk Standartları Enstitüsü temsilcisi,
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi

Bilim ve Teknik Yüksek Danışma Kurulunun görevleri,

 • Belgelendirme faaliyetinin çalışma prensiplerinin geliştirilmesine yardım etmek,
 • Ürün Belgelendirme hizmetinin bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak,
 • Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetinin sistematiği ve sürdürülebilirliğiyle ilgili konuları değerlendirmek,
 • Ürün Uygunluk Belgelendirme sisteminin iyileştirilmesine yönelik gerekli görüş ve tavsiyeleri oluşturmak,
 • Ürün Belgelendirme faaliyetinin uygulanmasına yönelik ilgili komitelerin oluşturulması ve bu komitelerin işleyişine ilişkin tavsiyelerde bulunmak ve bu komitelerin tarafsız ve bağımsız çalışmasını gözetmek,
 • Hangi konularda sektör komitelerinin oluşturulacağına ilişkin yönelik görüş ve önerilerde bulunmak,
 • Sektör Komiteleri tarafından ürün gruplarına göre hazırlanan Ürün Uygunluk Şartnamesi esaslarını değerlendirmek ve görüş vermek,
 • Ürün Uygunluk Markasının yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin belirlenmesi için önerilerde bulunmak,
 • Denetçi Havuzunun oluşturulmasına yönelik görüş ve önerilerde bulunmak ve Yürütme Komitesi tarafından bildirilen denetçi/teknik uzman adayları hakkında görüş bildirmek,
 • Denetçi Havuzunda yer alan Denetçi/ Teknik Uzmanlar ile Marka almak üzere başvuracak üreticilere yönelik oluşturulacak eğitim programı içeriklerinin belirlenmesine yönelik görüş ve önerilerde bulunmak.
Yazdır Kaydet
Üye Girişi