Skip to content

Organizasyon Yapısı

Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetiyle ilgili olarak, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) kendi çatısı altında, bünyesindeki diğer faaliyetlerden bağımsız olarak TS EN 45011 standardının gereklerini yerine getirmek için tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerine odaklı olarak ilgili komiteleri oluşturmuş, görev tanımları yapmış ve konuyla ilgili yetki ve sorumlulukları Komitelere dağıtmıştır.

  • Ürün Uygunluk Sertifikası vermek, devamlılığını sağlamak, askıya almak, askıdan indirmek, kapsam değişikliği, iptal edilmesi vb. belgelendirme süreçlerinde sorumluluk tamamen OAİB’ ye aittir. OAİB bu sorumluluk ve yetkilerini Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetine yönelik oluşturulan Organizasyon Şeması içerisinde yer alan komiteler aracılığıyla uygular, belgelendirme kararını herhangi bir taşerona devretmez.
  • Belgelendirme kararını verenlerin, denetim/değerlendirme yapan kişilerden farklı olması ve belgelendirme kararını veren Komitenin tamamen OAİB içinden teşekkül etmesi esastır.
  • Üretim yerinde yapılacak denetimlerden ve bu denetimlerle ilgili rapor hazırlamaktan tarafsız olarak görev yapan denetçi ve teknik uzman sorumludur.
  • OAİB Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetinin kapsadığı organizasyon yapısı içinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.
  • Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmek üzere, gerekli eğitim ve tecrübeye sahip personel istihdam edilmiştir.
  • OAİB tarafından, üretici tarafından talep edilmesi halinde üretici bünyesinde Danışmanlık hizmetleri ve eğitimler verilemez. Sadece Belgelendirme faaliyeti ve ürün uygunluk şartnameleri hakkında bilgi verilmek üzere genel katılıma açık eğitimler düzenlenebilmektedir.
  • Organizasyon yapısı,

- Bilim ve Teknik Yüksek Danışma Kurulu,

- Denetleme Komitesi,

- Belgelendirme Komitesi,

- Belgelendirme İtiraz Komitesi,

- Yürütme Komitesi,

- Şikayet Değerlendirme Komitesi,

- OAİB Makine Şubesi,

- Sektör Komiteleri,

- Denetçi Havuzu,

- Denetim Ekibi’nden oluşmaktadır.

 

Yazdır Kaydet
Üye Girişi