Skip to content

TURQUM® Traktör sektörüne de hizmet vermeye başladı

Hâlihazırda onyedi alt ürün grubunda uygulanmakta olan TURQUM® Ürün Uygunluk Belgelendirmesi, “Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi” ile traktör üretimi yapan firmaların da kullanımına sunulmaya başlamıştır. TURQUM® markası zorunlu olmayıp, Makine İhracatçılar Birliği’ne başvuran firmaların ürettiği ürünlerin ilgili Uygunluk Şartnamesine uygunluğu tespit edildikten sonra kullanım hakkı verilmektedir. Bu markaya sahip olan ürünler yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşteri tarafından kolaylıkla tanınarak tercih edilebilecek, kalitesi ve adresi belli, güvenilir, ortak bir marka niteliği taşıyacaktır.

Tüm Haberler Yazdır Kaydet
Üye Girişi