Skip to content

Maddi Destek Talimatı

1. AMAÇ :

 

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen TURQUM (Turkish Quality of Machinery) Ürün Uygunluk Markası kapsamında TURQUM markası almaya hak kazanan firmalara yurtdışı tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere sağlanacak desteklere ilişkin hususları belirlemektedir.

 

2. KISALTMALAR:

 

OAİB: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

TURQUM : Turkish Quality of Machinery Kalite Markası

MTG: Makine Tanıtım Grubu

Firma: TURQUM markası kullanma hakkını elde etmiş firmalar

Dergi : Destek kapsamında ilan verilen yayın

 

3. DESTEK KAPSAM VE MİKTARI

 

Yurt dışında periyodik olarak yayınlanan sektörel dergilere TURQUM markası ile beraber  ilan verilmesi karşılığında bir ilan  için KDV hariç 10.000 $’ı geçmemek üzere ilan bedelinin en çok % 70’i yıllık toplam KDV hariç 20.000 $’a kadarı karşılanır.        

 

4. TURQUM MARKASININ KULLANIMI

 

TURQUM Markasına sahip firmaların destek talebinde bulunduğu ilanlarda TM09 - Urun Uygunluk Markasinin(logo) Kullanim Talimatına uygun olarak TURQUM logosunun kolay algılanır ve kalite markasının logo altındaki açık adı çıplak gözle okunabilir şekilde yer alması zorunludur.  

 

5.  BAŞVURU PROSEDÜRÜ

 

  1. Destek talebinin FR35-TURQUM Maddi Destek Basvuru formu, ilanın örneği, ilan verilecek derginin son iki sayısı, detaylı açıklamalar ve fiyat teklifi ile birlikte OAİB-Makine Şubesi’ne bildirilmesi gerekmektedir.
  2. Yazılı olarak OAİB’ye iletilen talep, Makine Tanıtım Grubu toplantısında gündeme alınarak karara bağlanır.
  3. Makine Tanıtım Grubunun kararı, talepte bulunan taraflara OAİB tarafından yazılı olarak bildirilir.
  4. Kararın olumlu olması halinde ilan verildikten  sonra orijinal faturanın OAİB’ye ulaştırılmasını takiben ödeme MTG bütçesinden yapılır.
  5. Destekten yararlanacak firmalar, yayın çıktıktan sonra ilanın yayınlandığı derginin orjinal bir nüshasını OAİB kanalıyla MTG’na iletmesi zorunludur.
  6. Firma tarafından yanlış bilgi ve belge beyan edilmesi halinde, firma MTG tarafından yapılan ödemeyi geri iade edeceğini taahhüt eder.
  7. Bu Kriterler, MTG tarafından 23.12.2010 tarihli 04 karar sayılı toplantısı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

6. DESTEK BÜTÇESİ

 

  1. Verilecek desteklere ilişkin tahmini bütçe, Makine Tanıtım Grubu’nun her yılın başında belirlenen tahmini bütçesinde fasıllar arasında detaylı belirtilerek karara bağlanır ve TURQUM Markası kullanmaya hak kazanmış firmalara duyurulur. 
  2. Desteklere ilişkin toplam tahmini bütçe Makine Tanıtım Grubu toplam tahmini bütçesinin %10’unu geçemez.

      - TURQUM Markası kullanıcısı firmaların tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanacakları yıllık destek miktarı 20.000 $  aşamaz.

  1. Destekler belirlenen Bütçe miktar ve oranlarını aşamaz. Her yılın başında belirlenen bütçeyi aşması durumunda konu Makine Tanıtım Grubu toplantısı gündemine alınarak değerlendirilebilir.  2011 yılı bütçe miktarı …………………. TL’dir.

 

 

 

Yazdır Kaydet
Üye Girişi