Skip to content

Destek Programı

1. AMAÇ :

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen TURQUM (Turkish Quality of Machinery) Ürün Uygunluk Markası kapsamında TURQUM markası almaya hak kazanan firmalara yurtdışı tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere sağlanacak desteklere ilişkin hususları belirlemektedir.

 2. KISALTMALAR:

OAİB: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

TURQUM : Turkish Quality of Machinery Kalite Markası

MTG: Makine Tanıtım Grubu

Firma: TURQUM markası kullanma hakkını elde etmiş firmalar

Dergi : Destek kapsamında ilan verilen yayın

3. DESTEK KAPSAM VE MİKTARI

Yurtdışında periyodik olarak yayınlanan sektörel dergilere ilan verilmesi karşılığında ilan bedeli/bedellerinin %80’i oranında 30.000 $’a kadarı (yıllık) Makine Tanıtım Grubu (MTG) tarafından desteklenmektedir.

4. TURQUM MARKASININ KULLANIMI

TURQUM Markasına sahip firmaların destek talebinde bulunduğu ilanlarda TM09 - Urun Uygunluk Markasinin(logo) Kullanim Talimatına uygun olarak TURQUM logosunun kolay algılanır ve kalite markasının logo altındaki açık adı çıplak gözle okunabilir şekilde yer alması zorunludur.  

5.  BAŞVURU PROSEDÜRÜ

  1. Destek talebinin FR35-TURQUM Maddi Destek Basvuru formu, ilanın örneği, ilan verilecek derginin son iki sayısı, detaylı açıklamalar ve fiyat teklifi ile birlikte OAİB-Makine Şubesi’ne bildirilmesi gerekmektedir.
  2. Yazılı olarak OAİB’ye iletilen talep, Makine Tanıtım Grubu toplantısında gündeme alınarak karara bağlanır.
  3. Makine Tanıtım Grubunun kararı, talepte bulunan taraflara OAİB tarafından yazılı olarak bildirilir.
  4. Kararın olumlu olması halinde ilan verildikten  sonra orijinal faturanın OAİB’ye ulaştırılmasını takiben ödeme MTG bütçesinden yapılır.
  5. Destekten yararlanacak firmalar, yayın çıktıktan sonra ilanın yayınlandığı derginin orjinal bir nüshasını OAİB kanalıyla MTG’na iletmesi zorunludur.
  6. Firma tarafından yanlış bilgi ve belge beyan edilmesi halinde, firma MTG tarafından yapılan ödemeyi geri iade edeceğini taahhüt eder.
  7. Bu Kriterler, MTG tarafından 23.12.2010 tarihli 04 karar sayılı toplantısı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

6. DESTEK BÜTÇESİ

  1. Verilecek desteklere ilişkin tahmini bütçe, Makine Tanıtım Grubu’nun her yılın başında belirlenen tahmini bütçesinde fasıllar arasında detaylı belirtilerek karara bağlanır ve TURQUM Markası kullanmaya hak kazanmış firmalara duyurulur. 
  2. Desteklere ilişkin toplam tahmini bütçe Makine Tanıtım Grubu toplam tahmini bütçesinin %10’unu geçemez.

      - TURQUM Markası kullanıcısı firmaların tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanacakları yıllık destek miktarı 30.000 $  aşamaz.

  1. Destekler belirlenen Bütçe miktar ve oranlarını aşamaz. Her yılın başında belirlenen bütçeyi aşması durumunda konu Makine Tanıtım Grubu toplantısı gündemine alınarak değerlendirilebilir.  2013 yılı bütçe miktarı 500.000 TL’dir.
Yazdır Kaydet
Üye Girişi