Skip to content

TURQUM Uygunluk Testi

Genel Şartlar

Ulusal ve veya uluslar arası standartlara göre mi üretim yapıyor sunuz?   
Kalite yönetim sisteminiz var mı?   
CE gereklerini yerine getiriyor musunuz?   
Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekleri yerine getiriyor musunuz?   

Üretim

Tüm üretim süreçlerinizde yeterli hassasiyette işlem yapabilecek altyapınız var mı?   
Kalite kontrol ve test süreçleriniz mevcut mu?   
Performans testleri yapıyor musunuz?   

Personel

Yeterli sayıda ve yetkinlikde personel alt yapınız var mı?   
Özel süreçlerde(kaynak,ndt vb.) çalışan personeliz sertifikalı mı?   
Ar-Ge çalışmaları yapıyor musunuz?   

Kalite Kontrol

Tüm süreçlerde kalite kontrol ve izleme yöntemleri kullanıyor musunuz?   
Kalibrasyon yapıyor musunuz?   
Veri analizi yapıyor musunuz?   
Tedarikçilerle işbirliği içinde misiniz?   

Satış Sonrası Hizmetler

Garanti belgeniz var mı? Yabancı dilde de mevcut mu?   
Kullanım kılavuzunuz var mı? Yabancı dilde de mevcut mu?   
10 yıl boyunca yedek parça sağlayabiliyor musunuz?   
Servis hizmetiniz var mı?   

 

Not: Bunlar sadece TURQUM Markası alabilmek için ön değerlendirme amacıyla hazırlanmış genel şartlardır. Esas olarak ilgili ürün uygunluk şartnamelerinin incelenerek, özellik ürüne özgü teknik şartlar başta olmak üzere şartname tam uyumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Yazdır Kaydet
Üye Girişi