Skip to content

Belgelendirme Süreci

Ürün Belgelendirme Çalışmaları, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde yürütülen “Ürün Uygunluk Belgelendirmesi Projesi”nin koordinasyonunun, sürekliliğinin sağlanması ve uygulanmasından sorumlu olan OAİB Makine Markalandırma Şubesi faaliyetleri ile belgelendirme organizasyon yapısı içinde oluşturulan komitelerin görev ve yetkilerini, belgelendirme ile ilgili danışmanlık alınan Bilim ve Teknik Yüksek Danışma Kurulunun (BTYDK) sorumluluklarını kapsamaktadır.

OAİB Ürün Uygunluk Belgelendirme hizmeti, Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanında yer alan ve Uluslararası Harmonize sisteme göre Gümrük Tarife Cetveli’nde 84. fasıl’da tanımlanan “Makine ve Aksamları” sektöründe üretim yapan tüm firmalara başvuru talebinde bulunmaları halinde sunulmaktadır (İştigal Alanı). Makine ve aksamları konusunda üretici veya üretici-ihracatçı firmaların kullanımına sunulacak bu marka zorunlu olmayıp, başvuru yapan üreticilerin imal ettiği ürünlerin, ürün veya ürün grupları bazında hazırlanan ilgili “Ürün Uygunluk Şartnameleri”ne uygunluğu tespit edildikten sonra üreticinin kullanımına sunulacaktır.

Şu aşamada sadece Şartname hazırlanmış olan alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.

Ürün Uygunluk Markası, sadece nihai ürünün test ve kontrolüne yönelik bir sistem olmayıp, aynı zamanda üreticinin tüm üretim sisteminin belli bir yeterlilik ve kalitede olmasını öngören sistematik bir yaklaşımdır.

Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetiyle ilgili olarak, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) kendi çatısı altında, bünyesindeki diğer faaliyetlerden bağımsız olarak TS EN 45011 standardının gereklerini yerine getirmek için tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerine odaklı olarak ilgili komiteleri oluşturmuş, görev tanımları yapmış ve konuyla ilgili yetki ve sorumlulukları Komitelere dağıtmıştır.

  • Ürün Uygunluk Sertifikası vermek, devamlılığını sağlamak, askıya almak, askıdan indirmek, kapsam değişikliği, iptal edilmesi vb. belgelendirme süreçlerinde sorumluluk tamamen OAİB’ nindir. OAİB bu sorumluluk ve yetkilerini Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetine yönelik oluşturulan Organizasyon Şeması içerisinde yer alan komiteler aracılığıyla uygular, belgelendirme kararını herhangi bir taşerona devretmez.
  • Belgelendirme kararını verenlerin, denetim/değerlendirme yapan kişilerden farklı olması ve belgelendirme kararını veren Komitenin tamamen OAİB içinden teşekkül etmesi esastır.
  • Üretim  yerinde yapılacak denetimlerden ve bu denetimlerle ilgili rapor hazırlamaktan tarafsız olarak görev yapan denetçi ve teknik uzman sorumludur.
  • OAİB Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetinin kapsadığı organizasyon yapısı içinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.
  • Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmek üzere,  gerekli eğitim ve tecrübeye sahip personel istihdam edilmiştir. 

OAİB  tarafından Danışmanlık hizmetleri, üretici tarafından talep edilmesi halinde  üretici bünyesinde eğitimler verilmemektedir. Sadece Belgelendirme faaliyeti  ve ürün uygunluk şartnameleri hakkında bilgi verilmek üzere  genel katılıma açık eğitimler düzenlenebilmektedir.

Yazdır Kaydet
Üye Girişi